Kancelaria Radców Prawnych Edward Czejkowski, Izabela Czejkowska spółka komandytowa

ul. Grzegórzecka 67 D/150,31-559 Kraków,
tel./fax. 12 353-50-84
e-mail: kancelaria@czejkowscy.pl
Kancelaria Specjalizuje się w przygotowywaniu kompleksowych rozwiązań prawnych oraz prowadzeniu postępowań sądowych i administracyjnych z zakresu:

Prawa celnego i akcyzowego, Prawa podatkowego,
Prawa komputerowego, Prawa Autorskiego,
Prawa spółek, umów w obrocie gospodarczym, mediacji i negocjacji.
Prawa nieruchomości, Prawa rodzinnego i spadkowego.

Wspólnicy:

Edward Czejkowski - komplementariusz- radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie pod nr Kr 548,
Izabela Czejkowska - komplementariusz- radca prawny wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie pod nr Kr/Kr/2119,
Piotr Czejkowski - komandytariusz - project manager, analityk, specjalista z zakresu prawa bankowego oraz usług płatniczych.

Kancelaria Radców Prawnych Edward Czejkowski, Izabela Czejkowska spółka komandytowa
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322373, Regon 120852339, NIP 6751408408

* * *